Foreldresamarbeid

Samarbeid hjem-barnehage


Gjennom daglig kontakt ved daglig kontakt, møter, tradisjoner, arrangementer, samtaler og brukerundersøkelser har vi tett foreldresamarbeid.
Vi har månedsplaner med evalueringer fra hver avdeling. Det og annen informasjon sendes foreldrene på e-post.

Samarbeidsutvalget (SU)


SU består av to representanter fra foreldrene, eierne og ansatte. SU's formål er å være bindeledd mellom foreldre, ansatte og styret. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
De har ansvar for dugnadsarbeid i barnehagen høst og vår og godkjenning av årsplanen.