Barns medvirkning

I Skøyen Terrasse Barnehage ønsker vi at barna skal få rett til å uttrykke seg og få innflytelse på sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være, er avhengig av barnets alder og funksjonsnivå. Hvert barn skal få oppleve at deres stemme blir tatt på alvor og har innvirkning på fellesskapet. Vi ønsker å gi barna rom for å samhandle og uttrykke seg, både i fysisk og psykisk forstand.