Planer og dokumentasjon

Vi i Skøyen Terrasse Barnehage er opptatt av å planlegge, evaluere og dokumentere vårt pedagogiske arbeid kontinuerlig for stadig å gjøre barnehagen bedre. Vi bruker ulike metoder til vurdering og dokumentasjon, for eksempel dagsraporter, digitale bilderammer og prosjektrettet dokumenatsjon gjennom tekst og foto.