Forebyggende arbeid mot mobbeadferd

Barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert jfr. §41 og §42 i barnehageloven.

Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Laster..