Medisinering

Medisinering av barn er foreldres ansvar. Ved spesielle tilfeller kan barnehagen bistå med medisinering, men dette forutsetter at barnehagens retningslinjer følges. Som hovedregel skal barnet medisineres utenom barnehagetiden når dette er mulig.

Dersom et barn skal medisineres i barnehagen plikter foreldrene å gi personalet nødvending opplæring i sykdom, bruk av medisiner og eventuelle bivirkninger.

Det betyr at foreldrene må ta kontakt med avdelingsleder eller daglig leder senest dagen før, for å avtale nødvendig opplæring av personalet. Ved medisinering av mer alvorlig eller komplisert art behøves lengre tid.

Medisiner skal leveres til barnehagen i originalemballasjen eller dosett som er merket med navn, dato, klokkeslett og innhold. Flytende medisin må leveres i engangssprøyter daglig. Personalet skal da være til stede når sprøytene fylles fra originalforpakning. Barnehagen kan ikke gi medisinen på annen måte enn den som er foreskrevet av legen. 

Følgende skjema må fylles ut:

  • Medisikort - Her angis hvilke medisiner som skal gis. Dette må undertegnes av foresatte.
  • Avtale om medisinering  - Her angis ansvarsforhold, hvilken informasjon og opplæring barnehagen må ha og hvem som kan gi medisiner. Dette må undertegnes av foresatte og representant for barnehagen.
  • Kvitteringsskjema for mottak - Her angis hvilke medisiner som er mottatt og mengde på de medsinene som skal gis. Dette må undertegnes av den ansatte som mottar medisinen.
  • Registeringskjema for utlevering - Her registerer personalet tidspunkt og dose for medisinering og eventuelle avvik eller bivirkninger. Foresatte må sjekke dette skjemaet hver dag ved henting.