Om barnehagen

Skøyen Terrasse Barnehage er en privat foreldredrevet barnehage, organisert som en stiftelse siden 1992.

Skøyen Terrasse Barnehage er en privat foreldredrevet barnehage, organisert som en stiftelse. Andelseierne er foreldre som har betalt inn et innskudd. Dette er penger som blir refundert når barnet slutter og oppsigelse er levert. Barnehagen har som mål å drive med et resultat lik null, etter at avsetning til renter og avdrag er foretatt. Driften av barnehagen er underlagt ”Lov om barnehager”. Som forskrift til loven finner vi: ”Rammeplan for barnehager”. Den gir en ramme for hva barnehagen skal inneholde.

Barnehagen er en nærmiljøbarnehage, som ligger i et etablert boligområde med blokker og eneboliger. Vi har gangavstand til offentlig kommunikasjon og det er kort vei til Frognerparken, Den engelske park, akebakker på Silkestrå, Skøyen kirke og Smestad skole (biblioteket).

Vår historie

Tomten barnehagen er bygget på, hadde vært bestemt til barnehageformål i mange år før barnehagen ble bygget. Det var foreldre i nærområdet som tok initiativ til etablering av barnehagen og ildsjelene Anne Cathrine Holter og Randi Solem, ga seg ikke før barnehagen var en realitet. Skøyen Terrasse Barnehage er tegnet av arkitekt Hanne Bauch og bygget av firmaet Ragnar Evensen. De første barna begynte 5. oktober 1992.

Barnehagen består i dag av to storebarnsavdelinger (Nasse og Tussi) og en småbarnsavdeling (Brumm). Fra høsten 2023 vil vi gjøre noen endringer, slik at vi får en storbarnsavdeling (Nasse), en mellomavdeling (Tussi) og en småbarnsavdeling (Brumm).