Førskolegruppen

Førskolegruppen er samlingspunktet for barnehagens barn som skal begynne på skolen det neste året. I dialog med skolene har vi i fellesskap kommet frem til ferdigheter som vi skal jobbe med, sammen med barna og dere foresatte. Dette er ferdigheter som barnehagen/skolen ser på som de viktigste for at barna skal få en god start på skolen.