Sykdom

I en barnehage er smittefaren stor. Det er derfor viktig at barnet holdes hjemme når det er sykt. Dersom barnet blir syk i barnehagen ringer vi foreldrene, slik at det blir hentet.

Sykdom

Barnets allmenntilstand vil ofte tilsi når barnet bør være hjemme fra barnehagen. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen og ikke være smittsomt. Det er foreldrene som er ansvarlig for å vurdere om barnet er friskt nok til å være i barnehagen, så lenge det ikke er smittevernhensyn. 

Dersom barnet blir syk i barnehagen vil vi ringe foreldrene, slik at det blir hentet. Barnet bør være frisk i 24 timer etter feber før det er tilbake i barnehagen. Ved diaré og oppkast skal det gå 48 timer fra siste symptom før barnet kommer i barnehagen. Har barnet fått en smittsom sykdom, som for eksempel vannkopper eller røde hunder, er det viktig at barnehagen får beskjed om det snarest. Barnehagen gir da videre beskjed til resten av foreldregruppa.

Barnet skal være hjemme fra barnehagen:

  • Hvis det er fare for smitte.
  • Hvis barnets almenntilstand tilsier at barnet ikke kan delta i barnehagens daglige aktiviteter.

Når barnet blir sykt i barnehagen:

  • Barnehagen vurderer barnets allmenntilstand og informerer foreldrene.
  • Barnet skal være under tilsyn og skjermes på best mulig måte frem til det blir hentet.
  • Oppnås ikke kontakt med foreldre eller andre kontaktpersoner, vurderer barnehagen nødvendigheten av legekonsultasjon. Ved legekonsultasjon følges barnet av en ansatt som kjenner barnet godt.
  • Videre tiltak skjer i samråd med behandlede lege. 

Smittsomme sykdommer

Barn i barnehager er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Det er mye nærkontakt i barnehagen, og barna oppholder seg sammen over en lengre periode. For enkelte sykdommer vil det kunne være nødvendig å holde barn hjemme fra barnehagen, av smittehensyn. Ved diaré og oppkast skal det gå 48 timer fra siste symptom før barnet kommer i barnehagen. Ved ikke smittsomme sykdommer vil det være barnets allmenntilstand som bestemmer. 

 Tiltak ved smittsomme sykdommer