Visjon og verdier

Sammen gir vi barnet en verktøykasse for livet. Trygghet, nysgjerrighet, fellesskap.

Arbeid med ny visjon i 2022

I januar 2022 begynte arbeide med å lage ny visjon for Skøyen Terrasse Barnehage. Vi startet med å skrive ned ord og kategorier vi mente var viktig for barnehagen og som sa noe om hvordan vi jobber med barn. Etter å ha arbeidet med dette på flere personalmøter og planleggingsdager, landet vi til slutt på tre verdier:

  • Trygghet
  • Nysgjerrighet
  • Fellesskap

Disse tre verdiene inneholder det som er viktig for oss i barnehagen. Selv om det «bare» er tre verdier, inneholder hvert enkelt ord en rekke av ting som er viktig å jobbe med i barnehagen.

Trygghet: Trygge foreldre/barn, selvfølelse, selvbilde, omsorg, glede, utfoldelse, osv.

Nysgjerrighet: kunnskap, læring, mestring, interesse, skaperglede, lek, medvirkning, osv.

Fellesskap: samhold, respekt, relasjoner, ulikheter, toleranse, humor, vennskap, osv. Ordet fellesskap ble viktig for oss med tanke på at vi er en liten barnehage og ønsker å skape lek, vennskap og gode relasjoner på tvers av avdelingen. Vi har også flere tradisjoner med ulike fester og arrangementer som hele barnehagen er med på. Barna kjenner til alle voksne og de voksne kjenner til alle barna.

Etter de tre verdiene var på plass, startet arbeide med en ny visjon. Personalet kom frem til at ordet verktøykasse skulle være med i visjonen: Vi ønsker å gi barna verktøy her i barnehagen som de kan ta med seg videre ut i livet. Etter flere diskusjoner og ulike forslag til formuleringer, kom vi til slutt til enighet om en visjon: Sammen gir vi barnet en verktøykasse for livet.

Nå var både verdiene og visjonen på plass og arbeidet med å lage en illustrasjon/bilde av visjonen kunne starte. Anna, barnehagelærer på Brumm, tegnet forslag til bilde. Resten av personalgruppen kom med forslag til hvordan det kunne se ut og hvilke elementer som skulle være en del av bilde.

På det siste personalmøtet i 2022 ble både verdiene, visjonen og illustrasjonen ferdigstilt.