Visjon og verdier

Personalet arbeider i disse dager med å utvikle nye verdier og ny visjon for barnehagen.

Som en del av barnehagens utviklingsarbeid arbeider personalet nå med å utarbeide nye verdier og en ny visjon. Dette er et arbeid som det skal brukes mye tid på, og vi håper å ha dette klart til nytt barnehageår.