Betaling

Opphold i barnehagen koster 3 000 kroner i måneden for full plass (juli er betalingsfri). Vi følger Oslo kommunes gjeldene priser. Mat kommer i tillegg. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt, kan du få en lavere pris.

Aksept av plass

Det betales inn kr 2000,- ved aksept av barnehageplass.

Innskudd

Et innskudd gir rett til plass for et barn frem til skolestart. Innskudd er å betrakte som et rentefritt lån til stiftelsen. Innskuddet skal betales inn når plass i barnehagen aksepteres.

Innskudd: 9000,-

Innskuddet tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen. 

Matpenger

Kr 450,- pr måned

Redusert barnehagepris

Familier med lav inntekt, kan betale mindre for barnehageplassen.

Søk om redusert barnehagebetaling her...

Søskenmoderasjon

Du trenger ikke søke om søskenrabatt. Den får du automatisk, så lenge søsken er registert med samme søker, medsøker og fakturamottaker. 

Se barnehagen og stiftelsens vedtekter for rettigheter og plikter.