Nasse (2-6 år)

På avdeling Nasse er vi 18 barn i alderen 2 - 6 år. Personalet består av en pedagogisk leder og to pedagogiske medarbeidere.