Åpningstider/ferie

Barnehagen har åpent mandag til fredag fra klokken 07.30 – 16.30. Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og under barnehagens fire planleggingsdager.

Ferie

I løpet av barnehageåret skal barnet ha minst 4 ukers ferie, hvor minst 14 dager av disse skal tas sammenhengende i skoleferien. Barnehagen må ha beskjed om barnas ferie så snart den er fastsatt og senest innen 1.mai når det gjelder sommerferie. 

Styret kan bestemme opp til tre ukers fellesferie i juli i barnehagen. Det vil si at barnehagen i denne perioden er stengt.

Mange barn har imidlertid mer ferie enn det som er pålagt. Det er da viktig at vi avvikler personalets ferie i perioden flere barn har fri. I forkant av vinterferie, påskeferie, sommerferie, høstferie og juleferie vil det derfor komme opp lapper der foresatte blir bedt om å opplyse om barnas ferie. 

Planleggingsdager

De nøyaktige datoene for planleggingsdagene bestemmer i forkant av nytt barnehageår.

Planleggingsdager og ferie for året 2022:

  • 27.mai
  • Sommerstengt uke 28, 29 og 30
  • 30. september
  • 4. november
  • 27. desember