SOS- barnebyer

Skøyen Terrasse Barnehage er en fadderbarnehage og har et fadderbarn i Bolivia. Høsten 2000 ble barnehagen "ambassadørbarnehage" for SOS-barnebyer. Det innebærer at barnehagen mottar informasjon om SOS- barnebyer og fadderbarnet vårt og vi kan få invitasjoner til spesielle arrangementer. 

I juni hvert år arrangerer vi solsikkefest. Dette er en fest for hele familien hvor vi samler inn penger til fadderbarnet vårt. Arrangementet består av underholdning fra alle avdelingene, kunstutstilling og servering av kaker/kaffe/saft.