Ny i barnehagen

De ansatte i barnehagen vil legge forholdene til rette for utvikling av trygghet og tillit mellom barn, foresatte og barnehagen. Barnehagen vil prioritere tiden slik at barn, foresatte og ansatte blir godt kjent med hverandre.

Barn er forskjellige og det vil derfor variere hvor lang tid tilvenningen tar. Vi regner fra tre dager til en uke, men barnehagen er åpen for en lengre tilvenning hvis man anser dette som nødvendig. Barnets behov vil være retningsgivende, men vi anbefaler at barnet har kortere dager den første tiden. Det er viktig at personalet og foreldrene sammen viser barna trygghet og ro i avskjedssituasjonen.

Skap gode rutiner for å levere og hente og forsøk å følge disse. Har dere sagt «ha det» og skal gå, må dere gjennomføre dette. Dette gir trygghet og forutsigbarhet for barna. Vi vil holde dere oppdaterte på hvordan det går med barnet.

Det er dere foreldre som kjenner barna deres best, men diskuter gjerne eventuelle bekymringer med oss. Ved at vi står sammen og hjelper hverandre, vil forutsetningene være de beste for at barna trives i barnehagen.