Avdelinger

Barnehagen består av 45 barn fordelt på tre avdelinger; Brumm, Nasse og Tussi.

BRUMM:

Småbarnsavdeling med 9 barn i alderen 1 til 3 år.

NASSE & TUSSI:

18 barn på hver avdeling i alderen 2 1/2 til 6 år.

Hver avdeling har én pedagogisk leder og to pedagogiske medarbeidere.