Tilvenning

De første dagene er viktige for å danne et godt grunnlag for trygg og god tilknytting til personalet. Både foreldre og personalet må bruke god tid, slik at barnet kan føle seg så trygg som mulig i de nye omgivelsene.

Når dere kommer til barnehagen, vil dere bli møtt av barnets kontaktperson som har ansvaret for å hjelpe barnet til rette på avdelingen og følge opp barnet i hverdagen. Selv om barnet har en kontaktperson ønsker vi at alle de tre voksne på avdelingen blir fort kjent med barnet, slik at det ikke blir så sårbart hvis det forekommer sykdom blant personalet.

Alle barn er forskjellige, og det vil derfor være ulikt hvor lang tid barnet trenger på å føle seg trygt i barnehagen. En god oppstart er viktig for barnet.

De første dagene i barnehagen

Den første uken er det viktig at mor eller far er med, og at dagene ikke blir for lange.

Dag 1:   Barnet kommer til avtalt tidspunkt, er med i leken, spiser sammen med oss og går hjem etter   måltidet. Vi avtaler når barnet skal komme dag nummer to.

Dag 2:   Barnet kommer til avtalt tidspunkt. Barnet er med i leken/aktiviteten på formiddagen, spiser   sammen med oss og er med oss en periode etter måltidet. De yngste barna hviler etter   måltidet. Da vil personalet være med foreldrene å legge barnet i vognen/på madrass.

Dag 3:   Barnet kommer i barnehagen på den tiden det normalt vil komme. Mor eller far forlater   barnehagen en kort stund. Dette avtales med personalet.

Vi ser an hvordan det går med barnet og avtaler så videre innkjøring.

Det er ønskelig at det bare er mor eller far som er med barnet i tilvenningen. Det er mange barn som skal bli trygge samtidig, og da gjør en det mer forvirrende og usikkert for barna hvis det er flere voksne enn nødvendig i rommet.

Bruk gjerne besteforeldre, onkler/tanter eller andre som kjenner barnet godt til å gjøre dagene i barnehagen litt kortere den første tiden.

Vi anbefaler at barnet kommer i barnehagen hver dag den første tiden, får innarbeidet rutiner, og fått forståelse av at det er her jeg skal være, og at mor/ far kommer tilbake igjen. Dette gjør hverdagen mer forutsigbar for barnet, noe som igjen gjør det lettere for barnet å bli trygg i barnehagen. Informer gjerne personalet hvilket klokkeslett dere kommer og henter.

Avskjed

Tårer og såre avskjeder skjer svært ofte i oppstarten. Dette kan være like vanskelig for dere som foreldre. Har dere sagt «ha det» og skal gå, må dere gjennomføre dette. Foreldre skal alltid si fra når de går fra barnet. Ikke avled et barn selv om det kjennes bedre for dere foreldre/personalet at barnet ikke gråter når dere går. Vi vil holde dere oppdaterte på hvordan det går med barnet gjennom SMS/Kidplan hvis dere ønsker det.

Etter tilvenningsperioden kan det fremdeles være veldig sårt for noen barn når mor eller far går. Det er viktig at barnet får tid til å bli kjent med alt dette nye, og at vi voksne forstår at den første tiden kan være krevende for barnet. Ha lite planer på ettermiddagstid, barna er ofte slitne den første tiden.