Barnehageloven

Barnehagene hører under Kunnskapsdepartementet og reguleres gjennom lov om barnehager.