Forsikring av barn

Skøyen Terrasse Barnehage har ulykkesforsikring for barna som gjelder hele døgnet, også utenom barnehagetiden.

Økonomisk trygghet

Ulykkesforsikringen gir økonomisk trygghet. Dere skal få hjelp til å dekke behandlingsutgifter, samt at forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet og ved dødsfall. Forsikringen gjelder så lenge barnet har plass i Skøyen Terrasse Barnehage.

Behandlingsutgifter

Forsikringen av ditt barn dekker også behandling etter skader eller ulykke.

  •        Alle typer skader som må behandles av offentlig tannlege eller lege (unntatt tannskade på grunn av spising).
  •        Medisiner foreskrevet av lege eller tannlege.
  •        Proteser
  •        Behandling hos kiropraktor etter henvisning av lege.
  •        Reiseutgifter i forbindelse med behandling som er dekket av forsikringen.

 Forsikringsdekning

  •        Invaliditet: 500 000,-
  •        Død: 100 000,-
  •        Behandlingsutgifter: Maks 50 000,-
  •        Egenandel: 500,-

Melde skade

Kontakt barnehagen for å få skademeldingsskjema. Ferdig utfylt skjema levers til daglig leder som håndterer dette videre.

Skademeldingsskjema    

For mer informasjon om forsikringsvilkårene, ta kontakt med Gjensidige eller daglig leder i barnehagen.

Barneulykke heltid