Vedtekter

Vedtekt er en form for avtale som inneholder grunnleggende regler for hvordan en organisasjon skal drives, en slags konstitusjon/grunnlov. Vedtektene spesifiserer oftest organisasjonsstrukturen, opprettelse av et styre, maktfordeling, formålet med organisasjonen og mer.

Skøyen Terrasse Barnehage har to vedtekter å forholde seg til. En for barnehagens drift, altså stiftelsen og en for barnehagens virksomhet.

Vedtekter for Stiftelsen Skøyen Terrasse Barnehage

Vedtekter for Skøyen Terrasse Barnehage 2022