Brumm (0-2 år)

På avdeling Brumm er vi 9 barn i alderen 1 - 3 år. Personalet består av en pedagogisk leder, en barnehagelærer og en pedagogisk medarbeider.

På Brumm er vi særlig opptatt av lek som egenverdi og barns medvirkning. Lek hos de yngste barna er utforskning, eksperimentering og sanseerfaring, og lek kan skapes ut av nesten hvilken som helst situasjon. Lek er helt avgjørende for trivsel og utvikling hos de yngste barna i barnehagen. 

Vi voksne på Brumm er mye "nede på gulvet" med barna og er opptatte av å møte barna med smil, nysgjerrighet, trygge rammer og mye omsorg. 

   

Vi har god plass til lek. Avdelingen har god størrelse og består av garderobe, oppholdsrom og to smårom. Vi endrer stadig innredning og bytter på leker, slik at rommene kan inspirere til kreativ lek og nye oppdagelser. 

Her kan dere se dagsrytmen vi følger på Brumm. Vi har kjernetid fra 09:30-15:00. Dette betyr at det er innenfor denne tidsrammen de fleste aktiviteter og rutiner skjer. 

Vi jobber etter rammeplanen. Pedagogisk leder har i samarbeid med barnehagelærer og pedagogisk medarbeider ansvar for å lage og følge periodeplan/månedsplan. 

Eksempel på periodeplan:

Periodeplan vinter - BRUMM