FNs barnekonvensjon

Barnekonvensjonen er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov.