Dugnader

I en foreldreeid barnehage (uten vaktmester) er det foreldrenes ansvar å ta vare på barnehagen.

Samarbeidsutvalget har ansvaret for å arrangere dugnader. Det er to dugnader i løpet av barnehageåret og én dugnadskveld pr. barn. Det er fastsatt i vedtektene for barnehagen at alle må delta på dugnadene. Det er vedtatt en sum på kr. 1000.- for de som unnlater å stille på dugnad. Etter avtale kan det utføres annet praktisk arbeid.