Tussi (2-4 år)

Tussi er en mellomavdeling med 14 barn i alderen 2-4 år. Personalet består av en pedagogisk leder og to pedagogiske medarbeidere. På Tussi har vi et stort fokus på sosial kompetanse, vennskap og relasjoner. Ellers er vi opptatt av at barna skal få være selvstendige og få muligheten til å klare selv, ting som eksempelvis å sette på plass etter seg og bære inn sin egen matboks i kjøleskapet om morgenen, kle på/av seg og smøre maten sin selv - så er vi voksne tilstede og hjelper der det er behov. Ellers legger vi stor vekt på lek i hverdagen, og bruker nærmiljøet rundt barnehagen så mye vi kan.