Tussi (2-4 år)

Tussi er en mellomavdeling med 14 barn i alderen 2-4 år. Personalet består av en pedagogisk leder og to pedagogiske medarbeidere. På Tussi har vi et stort fokus på sosial kompetanse, vennskap og relasjoner. Ellers er vi opptatt av selvstendigt og at barna skal få muligheten til å klare selv, ting som å sette på plass etter seg, bære inn sin egen matboks i kjøleskapet om morgenen, kle på/av seg og smøre maten sin selv - med tilstedeværende voksne som støtter der det er behov. Ellers legger vi stor vekt på lek som læringi i hverdagen, og bruker nærmiljøet rundt barnehagen så mye vi kan.