SOS-barnebyer

Skøyen Terrasse Barnehage er en fadderbarnehage og har fadderbarn i Romania og Bolivia. Høsten 2000 ble barnehagen "ambassadørbarnehage" for SOS-barnebyer. Det innebærer at barnehagen mottar informasjon, at barna vil bli invitert til spesielle arrangementer og at aviser etc. kan komme til Skøyen Terrasse Barnehage for å ta bilder, intervjue barna etc.