Førskolegruppen

Mål for førskolegruppen er å forberede de eldste barna best mulig til skolestart. Det som blir vektlagt spesielt er mestringsopplevelser, selvstendighetstrening og utvikling av sosiale ferdigheter. Vi legger vekt på fagområdene: antall, rom og form og kommunikasjon, språk og tekst.